menu-icon logo-icon
Dinarsu’dan Brueckner’e Halı Kaplama Hattı Sipariși

4 Temmuz 2021

Dinarsu’dan Brueckner’e Halı Kaplama Hattı Sipariși

Türk halı sektöründe hatırı sayılır bir yeri olan Dinarsu geniș ürün yelpazesiyle dünya markası olma yolunda yatırımlarını büyütmeye devam ediyor. Dinarsu, Türkiye’de CE belgesine sahip ilk tufting halı üreticisi olmasının yanı sıra 400 DPI çözünürlüklü üretim kalitesini sunan ilk ve tek üretici firma olmasıyla öne çıkıyor.

Bir Kez Daha Anlașma Yaptılar

2012 yılında halı kaplama hattı için anlașma yapan Dinarsu ve tekstil teknoloji üreticisi Brueckner yeni bir halı kaplama hattı talebi için bir kez daha masaya oturdu. İki șirket de bu iș birliğini geliștirmeyi hedefliyor.

İlk Teslimat 2020 Yazında

Brueckner’den yapılan açıklamada ilk hattın teslimatının 2020 yazında gerçekleșeceği kalanlarının da 2020 yıl sonu ve 2021’in ilk aylarında olacağı belirtildi.

 “İș Birliğini Geliștireceğiz”

Dinarsu Yönetim Kurulu Bașkanı Ali Erdemoğlu yaptığı açıklamada “Her iki aile firmasının uzun yıllara dayanan iș birliğini gelecek nesillere de aktarmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Dünyada İlk 5 Üreticiden Biri Olmayı Hedefliyoruz”

Öte yandan Dinarsu Genel Müdür Bahadır Aksoy da hat siparișine ilișkin dergimize yaptığı açıklamada “Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ș olarak tufting halı sektöründe Türkiye’de 1, dünyada ilk 5 üreticiden biri olmayı hedefliyoruz. Üretim kapasitemizi iki katına çıkaracak, mevcut pazar payımızı artıracak” șeklinde konuștu.

“Brueckner Sadece İmalatçı Değil Çözüm Ortağıdır”

 1984 yılında kurulan Tekstil Boya, Baskı ve Terbiye alanında uzmanlașmıș bir temsilcilik firması olan İnter Tekstil aynı zamanda Brueckner’in Türkiye temsilciliğini yapıyor. İnter Tekstil Genel Müdürü Mehmet Özcan, Dinarsu’nun halı kaplama hattı siparișine ilișkin yaptığı açıklamada Brueckner’in teknik tekstiller ve özel uygulamalar alanında çok bașarılı olduğuna vurgu yaparak “Halı kaplama ve terbiyesi alanında dünya genelinde en önde gelen çözüm sağlayıcıdır. Türkiye’de Dinarsu fabrikalarında uzun zamandan bu yana çalıșmakta olan hatları vardır. Dinarsu firması gerek teknoloji ve gerekse șimdiye kadar süregelen memnuniyeti nedeni ile Brückner ile çalıșmaya devam kararı vermiștir.” dedi. Özcan, Brückner’e ilișkin 2019 yılında Münih șehri yakınlarında devreye aldığı yeni fabrikasında son model imalat teknikleri kullanırken çevre dostu uygulamalar da bașlattığını belirterek ”Stuttgart yakınlarındaki genel merkezde ise bir teknoloji merkezi kurmuștur. Bu teknoloji merkezinde çalıșmakta olan makine hatları ve teknologları ile özellikle teknik kumașlar ve fonksiyonel kumaș üretimi üzerinde müșterileri ile ortak araștırmalar yapmaktadır. Brückner diğer firmalarımızda olduğu gibi sadece bir makine imalatçısı değil bir çözüm ortağıdır.”șeklinde konuștu.

“Daha Az Enerji Kullanımı Daha Fazla Verim”

İnter Tekstil Genel Müdürü Mehmet Özcan Brueckner’in Türkiye’de tercih edilme sebeplerine ilișkin ise “Kurutma teknolojisindeki kendisine özgün uygulamaları sayesinde makinelerinde yüksek kaliteli kumașları daha hassas ve daha dengeli ișlerken daha az enerji kullanımı ve daha fazla verimi nedeni ile Türkiye’de de her zaman olduğu gibi tercih edilen bir isimdir. Özellikle düșük fiyat nedeni ile bașka yönlere sapan müșterilerimiz tekrar Brueckner rotasına geri dönmektedirler.” ifadelerini kullandı.

“Doğru ve Güvenilir İș Ortaklarıyla Çalıșılmalıdır”

Avrupalı müșterilerinin Türk tekstil sektöründen talebinin yüksek kaliteli mal, kısa metrajlı ve çok çeșitli üretim, kısa zamanda teslimat ve uygun fiyatla çalıșabilmek olduğuna dikkat çeken Özcan “Bütün bu koșulları sağlayabilmekteki en önemli kriter doğru teknolojiyi doğru yöntemle kullanmak, yüksek ve kesintisiz üretim verimi elde etmek, gerektiğinde hızlı servis ve hizmet alabilmektir. Bunun için doğru ve güvenilir iș ortakları ile çalıșılmalıdır. Az önce belirttiğimiz gibi ilk yatırım toplam harcamanın çok az bir bölümüdür. Doğru seçim yıllarca kazandırmaya devam ederken hatalı sonuçlar yıllarca harcamaya devam ettirir.” dedi.

“Üretmek ve Satabilmek Geçmișe Göre Daha Zor”

 İçinde bulunduğumuz yıllarda yatırım yapmanın, üretmenin ve bu ürünü satabilmenin geçmișe göre daha fazla bilgi ve emek istediğini kaydeden İnter Tekstil Genel Müdürü Mehmet Özcan, alıcıların kısıtlı , imalatçıların ise çok fazla olduğu tekstil dünyasında rekabet edebilmenin en baștaki koșulunun doğrudan hedefi vurabilecek karar koșullarını olușturmaktan geçtiğini söyleyerek “Piyasanın talep ettiği kalite ve çeșitlilikte ürün üretebilmenin yanı sıra bu ürünü piyasanın kabul edebileceği fiyat seviyelerinde mal etmek ana faktördür. Yatırımın için bir defa para harcanırken, üretim giderleri süreklidir. Makine seçimlerinde tüketimlerin daha az olduğu kriterlere yoğunlașmak ișletmeye çok önemli maliyet tasarrufları sağlarken, sürdürülebilir bir çevreyi koruma hizmeti de vermektedir. Bir Tekstil Boya – Baskı – Terbiye ișletmesinde ilk yatırım tutarı ișletmenin ekonomik ömrü boyunca yaptığı giderlerin yüzde 10-15 arası bir değerdedir. Asıl harcama ve tasarruf, ana bölüm olan yüzde 85’in üzerinde durulmasına bağlıdır. Biz satıș öncesi bu konularda da bilgi paylașımı ve projelerde yönlendirmelerde bulunuruz. Çalıștığımız firmaların imal etmekte olduğu makine teknolojilerinin bu konulardaki katkılarını anlatırız.” diyerek sözlerini noktaladı.